Dermatoskopia i wideodermatoskopia

dermatoskopiaDermatoskopia jest prostą i sprawdzoną techniką diagnostyczną, polegającą na oglądaniu w powiększeniu ( 10 x , 30 x , 100 x ) barwnikowych zmian skórnych. Jest to badanie pośrednie pomiędzy oceną kliniczną a badaniem histopatologicznym. Jest badaniem nieinwazyjnym, łatwo powtarzalnym, z możliwością komputerowej archiwizacji zdjęć  i ich porównywania po upływie czasu. Cyfrowa archiwizacja uzyskanych obrazów pozwala na  sporządzanie tzw. map ciała umożliwiających analizę nowo powstających na skórze zmian.  Diagnostyka opiera się na ocenie: stopnia asymetrii znamienia (A), równości brzegu (B), różnorodności koloru(C) i tzw. struktur różnicujących (D).
Dermatoskopia służy do różnicowania zmian melanocytowych i niemelanocytowych. Dokładność i trafność rozpoznań po zastosowaniu dermatoskopii zwiększa się od 10 do 30%, umożliwiając tym samym wczesne wykrycie czerniaka i  innych raków skóry.
Stosowanie dermatoskopii poprawia również trafność diagnostyczną w przypadku zmian klinicznie budzących wątpliwości.
Cena badania: 150 zł