Leczenie niezłośliwych nowotworów skóry

W naszym gabinecie wykorzystujemy terapię fotodynamiczną, 7która jest stosunkowo nową techniką leczenia zmian przednowotworowych i nowotworowych. Wykorzystuje ona współdziałanie fotouczulaczy, selektywnie zgromadzonych w komórkach nowotworowych oraz światła monochromatycznego o niskich i średnich energiach. Terapia fotodynamiczna daje bardzo dobre rezultaty w leczeniu m.in. raka podstawnokomórkowego. Zalety stosowania terapii fotodynamicznej to: wysoki wskaźnik wyleczalności, doskonały efekt kosmetyczny, wybiórcze niszczenie tkanek nowotworowych bez uszkodzenia tkanki zdrowej, a także nieinwazyjność.

Efekty uboczne tej metody, takie jak swędzenie, uczucie ściągania, palenia czy nadwrażliwość na światło po podaniu fotouczulacza, są zjawiskiem rzadkim i z reguły utrzymują się krótko.
Ze względu na niewielkie efekty uboczne oraz dobrą tolerancję terapii przez pacjentów istnieje możliwość wykorzystania powyższej metody w leczeniu gabinetowym.

Przebieg zabiegu:
Po konsultacji lekarskiej, na zmienioną chorobowo skórę zostaje nałożony preparat fotouczulający w formie maści (substancją czynną jest pochodna kwasu lewulinowego). Pozostaje on na skórze na okres około 3 godzin (dokładny czas określa lekarz). Następnie zmiana pozostaje poddana naświetlaniu.