Kaluzula RODO

Kaluzula RODO

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krystyna Janik  MED-DERM Gabinety Dermatologiczne i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Leszczynowej 21 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania świadczenia medycznego. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, ubezpieczyciele oraz podmioty świadczące usługi dla Med-Derm w zakresie świadczenia usług medycznych i serwisowych.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO),
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy o świadczeniach medycznych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług medycznych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Med-Derm oraz na podstawie Art.9 ust. 2lit. h w związku z ust.1, Med-Derm przetwarza dane osobowe niezbędne do celów medycznych, w/w rozporządzenia.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z zapisami ustaw i rozporządzeń dotyczących dokumentacji medycznej oraz świadczeń medycznych.

Ponadto informuję, że:

Na terenie Med-Derm (poczekalnia, ciągi komunikacyjne) jest stosowany monitoring wizyjny w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora - Art.6 ust.1 lit.f. Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres jednego miesiąca. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: policja, sąd, prokuratura oraz podmiot świadczący dla Med-Derm usługę ochrony mienia. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Med-Derm w liczbach

 • 4100 pacjentów rocznie
 • 59 zabiegów o ofercie
 • 25 lat doświadczenia
 • 7 specjalistów w zespole

Certyfikaty Med-Derm

Zobacz certyfikaty

Umów się na wizytę

 • Krótki czas oczekiwania na termin wizyty
 • Klinicznie przebadane, certyfikowane preparaty
 • Profesjonalna opieka medyczna
 • Najwyższej klasy sprzęt diagnostyczny i medyczny
Zapraszamy do rejestracji w naszych gabinetach dermatologicznych i medycyny estetycznej.

Dla Państwa wygody rejestracja jest dostępna pod jednym numerem telefonu dla wszystkich gabinetów. Nasz personel pomoże Państwu wybrać dogodny termin i udzieli wszelkich dostępnych informacji.
Zadzwoń 601 380 664

Kontakt

Adres

ul. Leszczynowa 21
65-383 Zielona Góra

Godziny przyjęć

Poniedziałek - piątek w godz. 11-19

Adres

ul. Chopina 24 A
68-200 Żary

Godziny przyjęć

We wtorki w godz. 14-19

Adres

ul. Łokietka 26
66-400 Gorzów Wielkopolski

Godziny przyjęć